Zespół hal w Częstochowie.

Budowa zespołu hal z częścią socjalną w Częstochowie.

Budowa zespołu budynków magazynowych z częścią socjalną, wraz z przebudową istniejących, wykonaniem nawierzchni i ogrodzenia.

Inwestycja zakończona.