Hostel – Częstochowa.

Rozbudowa budynku z przebudową na hostel.

Rozbudowa o strefę wejścia i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z przebudową dla potrzeb hostelu Częstochowa ul. Kilińskiego 32/40 dla Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie.

Realizacja zakończona