Klauzula informacyjna.

.

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Transwoj-Bis sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Zaciszańska 18 B 42-200 Częstochowa – dalej ADO. ADO przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z Panią/Panem/Państwem. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana/Państwa adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa. Ma Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana/Państwa adres poczty elektronicznej będzie zapisany w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.